Nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 4 củ 1 kg

Nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 4 củ 1 kg


2,500,000₫ 2,900,000₫

☘️ Nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 4 củ 1 kg được nhập từ Hàn Quốc, bảo quản và vận chuyển theo quy trình nghiêm ngặt, được...


Nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 5 củ 1 kg

Nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 5 củ 1 kg


2,100,000₫ 2,600,000₫

☘️ Nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 5 củ 1 kg được nhập từ Hàn Quốc, bảo quản và vận chuyển theo quy trình nghiêm ngặt, được...


Nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 6 củ 1 kg

Nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 6 củ 1 kg


1,900,000₫ 2,400,000₫

☘️ Nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 6 củ 1 kg được nhập từ Hàn Quốc, bảo quản và vận chuyển theo quy trình nghiêm ngặt,...


Nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 8 củ 1 kg

Nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 8 củ 1 kg


1,650,000₫ 2,200,000₫

☘️ Nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 8 củ 1 kg được nhập từ Hàn Quốc, bảo quản và vận chuyển theo quy trình nghiêm ngặt, được...


Nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 10 củ 1 kg

Nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 10 củ 1 kg


1,600,000₫ 2,000,000₫

☘️ Nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 10 củ 1 kg được nhập từ Hàn Quốc, bảo quản và vận chuyển theo quy trình nghiêm ngặt, được...


Nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 3 củ 1 kg

Nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 3 củ 1 kg


3,050,000₫ 3,500,000₫

☘️ Sâm tươi hàn quốc 3 củ 1kg sâm đẹp chắc thịt nặng tay tươi rói. Loại sâm rất to chỉ vào mùa sâm hàn quốc mới...